Výstavba bezpečnostných prelivov, kamenných stien, vypúšťacích objektov

« späť

1

Pri realizácií našich projektov prichádzame do kontaktu s vodou, ktorá môže nie len pomáhať ale aj ničiť. Na zachovanie dlhodobých prietokových parametrov tokov realizujeme na brehoch a podľa potreby aj na spodnej časti toku opevnenie. Bez opevnenia v dôsledku šmykového napätia, ktoré pôsobí na styku vody a povrchu koryta vodného toku dochádza k erózií.

Opevnenie okrem iného, zlepšuje stabilitu brehu, znižuje straty vody presakovaním a zabezpečuje ochranu proti erózií resp. zosuvu pôdy.

VIDEÁ

FOTKY
Školská 144, 013 06 Terchová