Rekultivácia skládok

« späť

Postup rekultivácie skládky prebieha po jej naplnení a po jej postupnom uzatvorení.

FOTKY
Školská 144, 013 06 Terchová