Regulácia tokov (čistenie a úprava)

« späť

6a0b0f02-531b-4abc-a676-42b8b464063e-1170x750

Čistenie a úprava vodných tokov

Nie len s reguláciou, ale aj s čistením vodných tokov od koreňov, nánosov náletových drevín či iných nečistôt máme bohaté skúsenosti.
Tieto nečistoty vytvárajú prekážku v profiloch vodných tokov, preto okrem čistenia poskytujeme aj ich terénne úpravy. Prehlbovanie vodných tokov a ich čistenie od porastov a nánosov bahna a drevín má veľký význam najmä v prevencií proti záplavám.
Tieto práce dokážeme realizovať vďaka našim špeciálnym pracovným strojom, ktoré sa nestratia ani v neprispôsobivom teréne.

Regulácia tokov

Pri regulácií vodného toku realizujeme výstavbu koryta toku s navrhnutým prierezom, ktorý zabezpečí požadovaný prietok a kapacitu, za účelom zníženia rizika vzniku meandrov na riekach v zastavaných územiach či v blízkosti infraštruktúry.

Naše riešenia sú postavené na skúsenostiach, odborných znalostiach, ale aj moderných inováciách. Náš prístup začína pochopením problémov klientov a vodného toku, ktorý je nutné kontrolovať.

VIDEÁ

FOTKY
Školská 144, 013 06 Terchová