Recyklácia materiálov (drvenie kameniva a sute)

« späť

Ponúkame recykláciu stavebných odpadov, ktorá v súčasnosti patrí medzi moderné trendy v stavebníctve. Dôvodom je efektívne využitie odpadových materiálov, ekonomická výhodnosť a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia.

Na recykláciu je vhodný akýkoľvek tuhý stavebný odpad a odpad z demolácií, ktorý nie je nebezpečným odpadom a je prevažne čistý, t.j nie je kontaminovaný inými odpadmi a látkami napr. drevom, plastom, sklom, komunálnym odpadom a pod.

VIDEÁ

FOTKY
Školská 144, 013 06 Terchová