Odbahňovanie a oprava rybničných objektov

« späť

1a8ba0ce-23b3-471a-a6c9-b9952bf14a74-1170x630

Odbahňovanie rybníkov

Odbahňovanie rybníkov, najmä tých s neprietočnou vodou sa po určitej dobe stáva nevyhnutnosťou. Pri vysokej vrstve bahna dochádza k spomaleniu prevzdušnenia aktívneho bahna a taktiež ku spomaleniu uvoľňovania živín do vody.

Rybníky je možné odbahňovať suchou cestou po vypustení a čiastočnom vyschnutí bahna s použitím našich ťažobných mechanizmov a následným odvozom vyťaženej hmoty. Výhodou je, že táto služba je účinná a realizovateľná v pomerne krátkom čase.
Druhá možnosť odbahňovania rybníkov je priamo z vodnej hladiny pomocou sacích bagrov.

Cieľom našej služby je zníženie nánosov splavenín, odstránenie sedimentov z dna rybníkov, spevnenie brehov a ich doplnenie o porasty.

Oprava rybničných objektov

Rybníky, vodné nádrže sú stavby, ktoré nie sú dôležité len pri chove rýb ale zastávajú tiež plno celospoločenských významných funkcií. Ide najmä o akumuláciu vody v krajine a spomalenie jej odtoku, retenčný účinok pri povodniach atď.

Aby rybníky mohli tieto funkcie poriadne a bezpečne plniť je nevyhnutnosťou ich pravidelná údržba, oprava či rozsiahla rekonštrukcia.

A práve tieto služby zastáva naša firma.
Pomôžeme vám pri oprave rybničných objektov, hrádzi, výstavbe kamenných stien, spevňovaní brehov či výstavbe bezpečnostných prelivov.

VIDEÁ

FOTKY
Školská 144, 013 06 Terchová